Let op: Met ingang van 1 mei 2017 worden alle werkzaamheden van Ratio ICT voortgezet vanuit Cobytes B.V. Meer info.

  • Privacy Verklaring

U bevindt zich hier: Home Support Privacy Verklaring

Via de website van Ratio ICT worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Ratio ICT acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerkingen houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
– duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Ratio ICT is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 augustus 2015.

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:
– het uitvoeren van de overeenkomst, waaronder verstaan het leveren van de diensten die u bij ons bestelt;
– het sturen van een nieuwsbrief;
– het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website en de diensten.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• E-mailadres
• Betalingsgegevens

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Wij kunnen contact met u opnemen voor commerciële doeleinden:
• per post
• per mail
• per telefoon

Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:
• uw NAW gegevens
• uw telefoonnummer
• uw e-mailadres
• uw betaalgegevens
• uw geslacht

Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Om toegang te krijgen tot ons online portaal vragen wij van u de volgende gegevens:
• uw NAW gegevens
• uw telefoonnummer
• uw e-mailadres
• uw betaalgegevens
• uw geslacht

Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Het betreft de volgende persoonsgegevens:
• uw NAW gegevens
• uw telefoonnummer
• uw e-mailadres

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten mogelijk uw persoonsgegevens. Raadpleeg de privacyverklaring van de betreffende social media aanbieders om te weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert
• Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Cookies
Ratio ICT maakt gebruik van cookies om passief verstrekte gegevens te verzamelen. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wanneer u inlogt op uw account stuurt onze website bijvoorbeeld een cookie om u te kunnen identificeren gedurende uw bezoek op de website. Dit is nodig om uw persoonlijke voorkeuren op te slaan.

Google
Als deel van de Google Analytics dienst worden er via onze website cookies geplaatst van Google. Met behulp van Google Analytics en deze cookies houden wij rapportages bij over hoe bezoekers deze website gebruiken. Het is mogelijk dat, wanneer Google hiertoe wettelijk verplicht wordt of voor zover derden de informatie namens Google verwerken, deze informatie aan derden verstrekt wordt.

Op het gebruik van de data door Google en/of derden hebben wij geen invloed. Daarnaast hebben wij Google expliciet niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Leest u de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Cookies weigeren
U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, dit kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van onze website en/of diensten beperken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen via info@ratioict.nl, of per traditionele post op het volgende adres.

Ratio ICT
Berlozpad 56
3816 VK – Amersfoort

Interesse of vragen?

Onze medewerkers staan u graag geheel vrijblijvend te woord!

Neem contact op

Mijn Ratio

Wachtwoord vergeten?